MAE

All DDP Management PhD MAE Supervisor

Nguyễn Trọng Hoài

Ph.D., University of Colombo, Sri-Lanka

Sirimal Abeyratne

Ph.D, Free University Amsterdam, The Netherlands

Ngô Minh Hải

Ph.D, Uni-Trier, Germany

Nguyễn Xuân Thành

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Nguyễn Lưu Bảo Đoan

Ph.D University of Maryland, United States

Phạm Đình Long

PhD, University of Kiel, Germany

Phạm Thị Bích Ngọc

PhD, University of Kiel, Germany

Trương Đăng Thụy

Ph.D,University of Alberta, Canada, Canada

Elissaios Papyrakis

Ph.D, the Vrije Universiteit, Amsterdam, The Netherlands

Matthias Rieger

Ph.D, Graduate Institute of International and Development Studies (IHEID), Geneva

Võ Tất Thắng

Ph.D, Australian National University, Australia

Vũ Việt Quảng

Ph.D, Old Dominion University, USA, United States

Phạm Hoàng Văn

Ph.D, Cornell University, New York, United States

Lê Vũ Quân

Ph.D, Claremont Graduate University, United States

Võ Hồng Đức

PhD University of Western Australia, Australia

Cao Hào Thi

Ph.D, Asian Institute of Technology (AIT), Bangkok, Thailand

Phạm Khánh Nam

Ph.D in Economics at University of Gothenburg

Phan Thị Vân Thanh

Ph.D, Texas Tech University

Huỳnh Thị Thu Thủy

GIẢNG VIÊN

(đang cập nhật)

Howard Nicholas

Programme Coordinator

Châu Văn Thành

GIẢNG VIÊN

(đang cập nhật)

DIRECTION

EFFORT

DETERMINATION

SUCCESS

OFFICE HOURS

Monday - Friday:

  •   Morning: 08:00 – 11:30
  •   Afternoon: 14:00 – 18:30

Saturday:

  •   Afternoon: 14:00 – 16:00

CONTACT US

TOP