Professors

All DDP Management PhD MAE Supervisor

Nguyễn Trọng Hoài

Ph.D., University of Colombo, Sri-Lanka

Ngô Minh Hải

Ph.D, Uni-Trier, Germany

Nguyễn Xuân Thành

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Nguyễn Lưu Bảo Đoan

Ph.D University of Maryland, United States

Natascha Wagner

Ph.D in International Economics, Geneva, Switzerland

Nguyễn Văn Phương

Ph.D, New York University, Buffalo, USA, United States

Nguyễn Tấn Thắng

Ph.D from Vietnam

Nguyễn Vũ Hồng Thái

Ph.D, The University of Nottingham, United Kingdom

Nguyễn Thị Thùy Linh

PhD, Monash University, Australia, Australia

Nguyễn Văn Giáp

Ph.D, Auburn University, USA, United States

Nguyễn Hữu Dũng

Ph.D Institute of Social Studies, Netherlands, The Netherlands

Nguyễn Hoàng Bảo

Ph.D University of Osaka, Japan

Nguyễn Quỳnh Huy

GIẢNG VIÊN

(đang cập nhật)

Nguyễn Thanh Triều

GIẢNG VIÊN

(đang cập nhật)

DIRECTION

EFFORT

DETERMINATION

SUCCESS

OFFICE HOURS

Monday - Friday:

  •   Morning: 08:00 – 11:30
  •   Afternoon: 14:00 – 18:30

Saturday:

  •   Afternoon: 14:00 – 16:00

CONTACT US

TOP