Events

[BVLV-161228] Bảo Vệ Luận Văn

Free

Ngày 28-29/12/2016 tại Trường Đại học Kinh tế, Cơ sở H, 1A Hoàng Diệu, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Chương trình Cao học Việt Nam – Hà Lan (VNP) sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận văn Thạc sĩ Kinh tế Phát triển MDE cho các học viên Khóa 19, 20, 21.   STT Họ […]

At 9:00 am
1A Hoàng Diệu, Phú Nhuận, HCM

[BVLV-161220] Bảo Vệ Luận Văn

Free

 Ngày 20-21/12/2016 tại Hội trường H.001, 1A Hoàng Diệu, Phường 10, Quận Phú Nhuận sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận văn Thạc sĩ Kinh tế Phát triển MDE cho 7 học viên Khóa 19, 21.   STT Họ tên Đề tài Thời gian Ngày 1 Phạm Thị Hiền The effect of regional trade agreement […]

At 1:00 pm
1A Hoàng Diệu, Phú NHuận, HCM

[BVLV-161214] Bảo Vệ Luận Văn

Free

Ngày 14-15-16/12/2016 tại Hội trường H.001, 1A Hoàng Diệu, Phường 10, Quận Phú Nhuận sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận văn Thạc sĩ Kinh tế Phát triển MDE cho 9 học viên Khóa 20, 21.   STT Họ tên Đề tài Thời gian Ngày 1 Lê Hữu Nhật Quang Irrigation and rice production: Evidence […]

At 2:00 pm
1A Hoàng Diệu, Phú Nhuận, HCM

[BVLV-161207] Bảo Vệ Luận Văn

Free

Ngày 07-08/12/2016 tại Hội trường H.001, 1A Hoàng Diệu, Phường 10, Quận Phú Nhuận sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận văn Thạc sĩ Kinh tế Phát triển MDE cho 7 học viên Khóa 19, 20, 21.   STT Họ và tên Tên đề tài Thời gian Ngày 1 Nguyễn Thị Tuyết Nga Climate change […]

At 1:00 pm
1A Hoàng Diệu, Phú Nhuận, HCM

[BVLV-161130] Bảo Vệ Luận Văn

Free

Vào lúc 09g00 – 11g00 ngày 30/11/2016 tại phòng H.001 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của 2 học viên lớp 20, 21.   1. Trần Phước Lộc – Class 21 (9:00 – 10:00 AM) The impact of corporate social responsibility on firm performance: The case of Vietnamese companies 2. Vũ […]

At 9:00 am
1A Hoàng Diệu, Phú Nhuận. HCM

[BVLV-161118] Bảo Vệ Luận Văn

Free

Vào lúc 14g00 – 17g00 ngày 18/11/2016 tại phòng H.001 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của học viên lớp 20, 21.   1. Nguyễn Lê Phương Linh – Class 20 (14:00 – 15:00) Income inequality and economic development: Panel data in South East Asia 2. Trương Ngọc Anh Thư – […]

At 2:00 pm
1A Hoàng Diệu, Phú Nhuận, HCM

[BVLV-161007] Bảo Vệ Luận Văn

Free

Thân mời các anh chị quan tâm tham dự buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế Phát triển (MDE) của 2 học viên khóa 19, 20 tại Hội trường H.001 thứ 6 ngày 07/10/2016 1. Lê Thị Hoàng Anh – Class 19 (14:00 – 15:00) Impact of financial development on economic growth. […]

At 2:00 pm
1A Hoàng Diệu, Phú Nhuận, HCM

[Seminar-160816] Behavioral Economics and Climate Change

Free

You are invited to participate the seminar on Behavioral Economics and Climate Change: Nudging Resiliency towards Climate Change” held byEEPSEA Partnership   Time: 8:00 – 12:00, Tuesday 16th August 2016 Venue: Hall A.103, University of Economics Ho Chi Minh City, 59C Nguyen Dinh Chieu, Dist. 3, Ho Chi Minh City, Vietnam   PROGRAM   08:00 […]

At 8:00 am
59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, HCM

DIRECTION

EFFORT

DETERMINATION

SUCCESS

OFFICE HOURS

Monday - Friday:

  •   Morning: 08:00 – 11:30
  •   Afternoon: 14:00 – 18:30

Saturday:

  •   Afternoon: 14:00 – 16:00

CONTACT US

TOP